SLUŽBY

Jindřichův Hradec | +420 603 749 255 | info@dtpcom.cz

SLUŽBY

Jindřichův Hradec | +420 603 749 255 | info@dtpcom.cz

dtpcom
Poskytujeme tyto služby
- grafické práce
- předtisková příprava dokumentů
- zpracování dokumentů - tabulky, formuláře...
- retuše a úpravy fotografií
- katalogy
- produktové letáky a letáky všeobecně
- plakáty
- billboardy
- jídelní a nápojové lístky
- ostatní kreativní činnosti
Pravidla zpracování zakázky
Vaše zakázka bude zpracována v profesionálním produkčním systému od společnosti Adobe.
Pro kvalitní a rychlé zpracování vaší zakázky je důležité dodržet několik pravidel.
Podklady a zadání - podklady dodávejte ve vhodném formátu pro další zpracování.
Fotografie a obrázky - dbejte na dostatečnou kvalitu dodaných fotografií a obrázků. Pozor dávejte na autorská práva u fotografií.
Texty - texty dodávejte ve formátu souboru .txt, .rtf, .doc, .xls (tabulky). Texty lze v mnoha případech vyseparovat i z PDF souboru. Zde však platí, že ne vždy je to možné. Proto se snažte své texty dodávat pokud možno v nějakém formátu textového editoru, urychlíte tím vlastní zpracování a ve finálu i své peníze.
U souborů podkladů z editoru MS Word či obdobného nástroje není nutné soubor pracně formátovat.
Při zpracování dojde stejně ke kompletnímu přeformátování dokumentu.
Pokud nevíte jak data správně připravit, tak zavolejte.
Rádi vám pomůžeme.

Provádění korektur
Správně provedená korektura vám dokáže ušetřit poměrně dost finančních nákladů. Korektury můžete provádět sami nebo je někomu zadat. Vlastní korektury můžeme rozdělit do několika částí - obsahová, marketingová a textová.
V našem studiu používáme velmi sofistikované nástroje pro tuto činnost. Rozpracované dílo je vyexportováno do formátu PDF a toto je systémově odesíláno na emailovou adresu zákazníka. Korekturní soubory jsou verzované (tzn. jsou označené 01, 02, 03, atd.). Zákazník provádí korekturu přímo do zaslaného souboru, který otevírá kliknutím na odkaz v těle zaslaného emailu. Soubor se otevře ve webovém prohlížeči zákazníka a zákazník provádí korekturu přímo do otevřeného souboru. K dispozici jsou mu všechny potřebné nástroje (nástroje stejné jako v aplikaci Adobe Acrobat) pro tuto činnost. Zaslaný email může zákazník přeposlat dál. Na korektuře tak může pracovat několik korektorů současně. Velká výhoda tkví v tom, že není třeba soubor stahovat, editovat u sebe na lokálním PC a pak odesílat.
Provádění korektur do online souboru je u nás víceméně vyžadováno a velmi doporučováno.
Pozor důležité!
Korekturní připomínky a poznámky nezasílejte například v těle mailu, sms zprávě či obdobným komunikačním prostředkem. Tyto úpravy nebudou s největší pravděpodobností zapracované. Pokud dojde k jejich zapracování, tak tento postup bude mít s největší pravděpodobností vliv na cenu díla (z důvodu větší časové náročnosti zpracování).
Důvod: důvod tohoto postupu je v první řadě ochrana nás jako dodavatele, tak i vás jako zákazníka. Jediný prokazatelný způsob je provádění korektury do zaslaného PDF souboru. Systém tyto soubory automaticky archivuje a to je důležité pro případné řešení sporu. Zde platí - směrodatná je korektura a její zapracování. Za zapracovanou korekturou se považuje taková úprava díla, která vznikla na základě korektorního požadavku v korektuře. Byla provedena a v další korektuře nebyla připomínkována.
Na co si dát ještě pozor
V korektuře se vyjadřujte věcně a pokud možno přesně. Operátor, který bude vaši korekturu zpracovávat vám do hlavy nevidí. Proto je důležité být přesný a dokázat jasně vyjádřit svůj požadavek. 
Příklad: Pokud potřebujete nějaký prvek odstranit, tak jej stačí škrtnout (nemusíte zdlouhavě popisovat). U textové korektury používejte správné nástroje a pokud nahrazujete, či potřebujete vkládat text, tak vždy v poznámce uveďte řetězec textu, kterého se to týká.
Co nebude akceptováno: V korektuře neuvádějte otazníky, otázky, dotazy atd. K dotazům dobře slouží telefon nebo email. Rádi vám poradíme, ale v korektuře nemá dotaz co dělat.
Pokud si nejste jisti nebo nevíte jak korekturu provést, tak se na nás neváhejte obrátit. Rádi vám pomůžeme nebo vás zdarma zaškolíme.

Back to Top